Projeler

Haluk GÖNEÇLİ

1981 İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden mezun olan Mimar Haluk Goneçli, 1989 yılına kadar çeşitli şantiye ve büro çalışmalarından sonra kendi atölyesinde mimarlık hizmetleri üretmeye başlamıştır.

Değişik konularda farklı projelere yön verirken estetikle fonksiyonu birleştirerek sunmaya çalışmıştır. Sağlam ve dengeli mekanlar tasarlanan her projenin ortak noktası olmuştur. Halen Göneçli Mimarlık bürosunda mimarlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Filiz GÖNEÇLİ

1986 İstanbul Teknik Üniversitesin'den mezun olan mimar Filiz GÖNEÇLİ Göneçli Mimarlık bürosunda ekibiyle birlikte mimarlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Pelin GÖNEÇLİ

2012 Yıldız Teknik Üniversitesin'den mezun olan Pelin GÖNEÇLİ Göneçli Mimarlık bürosunda ekibiyle birlikte mimarlık hizmetlerini sürdürmektedir.